TıpDil Sınavında Çıkmış Adverb (Zarf) Kelime Listesi
Abruptly: Birdenbire, aniden, ansızın
Absolutely: Kesinlikle, tamamen
Accordingly: Öyle, bundan dolayı, bu yüzden
Admittedly: İtiraf etmek gerekirse
Ahead: İlerde, önde, önceden
Alternatively: Alternatif olarak
Annually: Yıldan yıla, yılda bir
Apparently: Görünüşe göre, anlaşılan
Approximately: Yaklaşık olarak
Backwards: Geriye, geriye doğru, geri
Barely: Ancak, anca, zar zor
Basically: Esasında, temel olarak
Beneath: Altında, altına, altta
Broadly: Geniş geniş, genel olarak
Certainly: Kesinlikle, elbette
Clearly: Açıkça, anlaşılır biçimde
Commonly: Çoğunlukla, bayağıca, alelâde
Comparatively: Orantılı olarak, nispeten,kısmen
Completely: Tam olarak, tamamıyla, bütünüyle
Consciously: Bile bile, bilinçli olarak, kasten
Consecutively: Birbirini izleyerek, artarda olarak
Consequently: Sonuç olarak, bu nedenle
Considerably: Oldukça, epeyce
Constantly: Sıkça, sık sık, sürekli
Continually: Sürekli olarak, boyuna
Continuously: Sürekli olarak, durmadan
Currently: Halen, şu anda
Definitely: Kesinlikle
Deliberately: Kasten, kasıtlı olarak
Equally: Eşit olarak
Especially: Özellikle, bilhassa
Essentially: Aslen, aslında, esasen
Even: Bile, dahi, hatta, üstelik
Evenly: Eşit olarak, başa baş olarak
Eventually: Sonunda, en sonunda
Exceptionally: Olağan üstü bir şekilde
Exclusively: Özellikle, sadece, yalnız
Extensively: Yaygın olarak, geniş olarak
Extremely: Aşırı, aşırı boyutta, son derece
Fairly: Oldukça, epey, dosdoğru
Formerly: Eskiden, önceden, vaktiyle
Fortunately: Neyse ki
Frequently: Sık sık, çoğu kez, çoğunlukla
Furthermore: Ayrıca, bundan başka, üstelik
Generally: Genel olarak, genelde, genellikle
Gradually: Azar azar, derece derece, gitgide, gittikçe
Hardly: Hemen hemen hiç, neredeyse hiç
Hence: Bundan, bundan dolayı
Highly: Büyük ölçüde, çok, son derece
However: Gene de, halbuki, fakat, lakin
Immediately: Hemen, derhal,
Indeed: Gerçekten, cidden, doğrusu
Inevitably: Kaçınılmaz biçimde
Instantly: Hemen, derhal, hemencecik
Invariably: Değişmeden, devamlı, sürekli olarak
Ironically: Alaylı biçimde
Least: En az derece, en az
Likewise: Ayni şekilde
Literally: Harfi harfine, tam anlamı ile
Mainly: Çoğunlukla
Meanwhile: Bu arada, aynı anda, iken
Merely: Sadece, ancak, yalnız
Moreover: Bundan başka, üstelik
Mostly: Çoğunlukla, genelde, başlıca
Mutual: Karşılıklı, iki taraflı, müşterek
Nearly: Hemen hemen, neredeyse
Nevertheless: Yine de, buna rağmen, bununla beraber
Nonetheless: Yine de, bununla beraber
Notably: Özellikle
Noticeably: Farkına varılacak derecede
Occasionally: Ara sıra, bazen
Originally: Aslen, aslında, orijinal olarak
Partially: Kısmen
Particularly: Ayrıntılı olarak, özellikle
Partly: Kısmen
Permanently: Daimi olarak, temelli olarak
Personally: Şahsen, kişisel olarak
Potentially: Olabilir, mümkün olarak, potansiyel olarak
Practically: Hemen hemen, neredeyse
Presumably: Herhalde, galiba, muhtemelen
Primarily: İlk olarak, öncelikle, başlıca
Privately: Özel olarak
Probably: Muhtemelen, olasılıkla, galiba
Properly: Düzgün bir şekilde
Quite: Oldukça, epey
Rarely: Nadiren, seyrek olarak
Rather: Oldukça, bayağı
Reasonably: Oldukça, makul bir şekilde
Recently: Yeni, son günlerde, yakınlarda
Regularly: Devamlı, düzenli olarak
Relatively: Nispeten
Remarkably: Dikkate değer biçimde
Reportedly: Söylendiğine göre
Roughly: Kabaca, aşağı yukarı
Scarcely: Nadiren, neredeyse hiç
Seldom: Nadiren, seyrek, arada bir
Severely: Sertçe, şiddetli bir şekilde
Similarly: Benzer bir şekilde, bunun gibi
Slightly: Hafifçe, belli belirsiz, biraz
Solely: Sırf, yalnızca, sadece, tek
Somehow: Bir şekilde, her nasılsa, her nedense
Somewhat: Birazcık, oldukça, bir miktar
Somewhere: Bir yerde, bir yere, herhangi bir yerde
Specially: Özellikle, özel olarak, bilhassa
Steadily: Düzenli bir şekilde
Straight: Düz, doğru, dümdüz
Subsequently: Sonradan, daha sonra, sonra
Suddenly: Ansızın, birdenbire
Superficially: Yüzeysel olarak
Surely: Elbette, muhakkak
Terribly: Son derece, berbat bir şekilde, aşırı
Thereafter: Ondan sonra, sonra
Thereby: Suretiyle, o suretle
Therefore: Bu nedenle, bundan dolayı
Thoroughly: Tamamen, adamakıllı, iyice
Thus: Böylece, bu sonuçla
Totally: Bütün bütün, bütün olarak, tamamen
Unfortunately: Maalesef, ne yazık ki
Virtually: Neredeyse, hemen hemen
Well: İyi
Whatsoever: Ne, her ne, herhangi
TIPDIL Kelime Listeleri
Garanti Sistemimiz

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Ücret İadeli Eğitim Modeli
% 100 Başarı Garantili Eğitim
Eğitim Sistemimiz

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Ders
Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Önce Tüm Sistemi Keşfet!
Hedeflediğiniz Skora Ulaşamazsanız
Ödediğiniz Ücretin Tamamını İade Ediyoruz!
Ücretsiz Üye Ol & Dene
İletişim Merkezi (09.00-22.00)

Çağrı Merkezi: 0(850) 302 6 715
Telefon: 0(312) 911 37 15
WhatsApp: 0(546) 855 0 715
E-posta: destek(@)uzmandil(.)com
Adres: Hacettepe İvedik OSB. Teknokenti 1368. Cadde No.61, 4. Kat Ofis No: 32 İvedik / ANKARA

UzmanDil Ailesi