TıpDil Sınavında Çıkmış Phrasal Verbs (Deyimsel fiiller) Kelime Listesi
Account for: Sorumlu olmak, açıklamak
Apply to: İlgisi olmak, ilgili olmak
Ask for: İstemek
Ask for: İstemek, talep etmek
Back up: Desteklemek, arka çıkmak, yedeklemek
Base on: Dayandırmak, dayamak
Be taken aback: Şok olmak
Bear out: Desteklemek, doğrulamak
Bear up: Sabırlı olmak, tahammül etmek
Beat up: Fena halde dövmek
Beg off: Geri çevirmek
Blow out: Üfleyerek söndürmek
Blow up: Patlamak, havaya uçurmak
Bone up on: Çok çalışmak, ineklemek
Break down: Bozulmak
Break in: Zorla girmek
Break into: Dalmak, zorla girmek
Break into: Zorla içeri girmek, soymak
Break off: Birdenbire kesilmek, durmak, kesmek, kırmak
Break out of: Firar etmek
Break up: Ayrılmak, boşanmak
Break up: Ayrılmak, boşanmak
Bring about: Neden olmak, yol açmak
Bring back: Geri getirmek, hatırlatmak
Bring in: Sunmak, getirmek
Bring off: Kurtarmak, başarmak
Bring out: Yayımlamak, çıkarmak
Bring round: Ayıltmak
Bring up: Yetiştirmek, büyütmek
Brush up on: Çalışmak, ilerletmek
Build up: Kurmak, kuvvetlendirmek, artırmak
Buy off: Rüşvet vererek satın almak
Call at: Uğramak, ziyaret etmek
Call for: Gerektirmek, istemek, çağırmak
Call off: İptal etmek, feshetmek, durdurmak
Call on: Ziyaret etmek, uğramak
Call up: Telefon etmek, askere çağırmak
Carry away: Coşturmak, heyecanlandırmak
Carry off: Kazanmak, hakkından gelmek
Carry on: Devam etmek
Carry out: Uygulamak, yerine getirmek
Carry out: Uygulamak, yerine getirmek
Carry through: Gerçekleştirmek, yerine getirmek
Catch up: Aynı seviyeye ulaşmak, yetişmek
Catch up with: Aynı seviyeye ulaşmak, yetişmek
Check in: Girmek, kaydetmek
Check in: Girmek, kaydetmek
Check off: Kontrol işareti koymak
Check out: Çıkış yapmak, ayrılmak
Cheer up: Neşelenmek, neşelendirmek
Chew out: Fırça atmak, Azarlamak
Chicken out: Çekinmek, kaçınmak
Chip in: Katkıda bulunmak, birlikte ödemek
Clam up: Susmak, konuşmayı bırakmak
Clear away: Kaldırmak, toplamak
Clear off: Gözden kaybolmak, toz olmak
Clear up: Gerekli açıklamalar yapmak, anlatmak, gidermek
Close down: Sonlandırmak, kapatmak
Close in: Yaklaşmak
Come about: Meydana gelmek, doğmak, çıkmak
Come across: Karşılaşmak, rastlamak
Come apart: Dağılmak, parçalanmak
Come around: Kendine gelmek, şuurun yerine gelmesi
Come back: Geri dönmek
Come down to: Şeklinde sonuçlanmak
Come down with: Rahatsızlanmak, hastalanmak
Come in: Moda olmak
Come in for: Uğramak, eleştiri almak
Come into: Mirasa konuvermek
Come off: Planlandığı gibi meydana gelmek
Come out: Sonuçlanmak, ortaya çıkmak
Come over: Başına gelmek, olmak
Come to: Kenidne gelmek, ayılmak
Come up: Görüşmek, tartışmak
Come up against: Yüzleşmek, yüz yüze gelmek
Come up to: Ulaşmak, gelmek, denk olmak
Come up with: Ortaya bir düşünce atmak, üretmek
Connect with: Bağlamak, bitiştirmek
Cope with: Başa çıkmak, üstesinden gelmek
Count on: Güvenmek
Crack down on: Çökertmek, sıkı tedbirler almak
Crop up: Ortaya çıkmak, boy göstermek
Cross off: Listeden çıkartmak, silmek
Cross out: Üstünü çizmek, silmek
Cut down: Azaltmak
Cut down on: Kısmak, azaltmak
Cut off: Ayırmak, koparmak
Cut out: Kesmek, bırakmak
Deal with: İle ilgilenmek, icabına bakmak
Die out: Nesli tükenmek, tükenmek
Dispose of: Elden çıkarmak, den kurtulmak
Do away with: Kaldırmak, ortadan kaldırmak
Do in: Yormak, yok etmek, mahvetmek
Do over: Sil baştan yapmak
Do up: Güzelleştirmek, tamir etmek
Do with: İstemek, ihtiyaç duymak
Do without: Vazgeçmek, olmadan yapmak
Drag on: Bitmek bilmemek, uzadıkça uzamak
Draw out: Para çekmek
Draw up: Düzenlemek, yazmak
Drop by: Şöyle bir uğramak
Drop in: Habersiz ziyaret etmek
Drop out: Ayrılmak, çıkmak
Drop out of: Okuldan ayrılmak
Eat out: Dışarıda yemek yemek
Egg on: Teşvik etmek, tahrik etmek
Embark on: Girişmek, kalkışmak
End up: Bitmek, sonuçlanmak, kalmak
Face up to: Cesaretle karşılamak, kabul etmek
Fall about: Çok fazla gülmek
Fall apart: Dağılmak, parçalanmak
Fall back: Geri çekilmek, gerilemek
Fall back on: Müracaat etmek, başvurmak
Fall for: Abayı yakmak, bayılmak
Fall off: Düşmek, azalmak, damlamak
Fall out: Kavga etmek, bozuşmak
Fall short: Erişememek, kısa kalmak
Fall through: Başarısız olmak, başarı kazanamamak
Fed up: Den usanmak , bıkmak
Fed up with: Usanmak, bıkmak, gına gelmek
Feel for: Acımak
Feel up to: Yapabilir durumda olmak
Fight off: Defetmek, yenmek
Figure out: Anlamak, çözmek, halletmek
Fill in: Doldurmak
Fill in: Form doldurmak, doldurmak
Fill in for: Yerine geçirmek, yerine kullanmak
Fill in on: Haber vermek, haberdar etmek
Fill out: Form doldurmak
Find out: Bulmak, anlamak
Follow through: Gerçekleştirmek, yerine getirmek
Follow up: Araştırmak, peşini bırakmamak
Get about: Gezmek, seyahat etmek
Get across: Anlaşılmak, açıklamak
Get along with: İyi anlaşmak, iyi geçinmek, anlaşmak
Get around: Tuzağa düşürmek, bir noktaya varmak
Get at: İma etmek, demek istemek
Get away: Kaçmak
Get away with: Kaçmak, kurtulmak, sıvışmak
Get back: Kaybettiğin bir şeye kavuşmak, geri dönmek
Get by: Geçinmek, hayatta kalmak
Get down: Neşesini şevkini kırmak, yormak
Get down to: Bir işe girişmek, başlamak
Get in: İçeri girmek, içeriye girmek
Get in: İçeri girmek, içeriye girmek
Get into: Binmek, girmek
Get off: İnmek, ayrılmak, çıkmak
Get on: Binmek
Get on: Araca binmek
Get on with: İyi anlaşmak, iyi geçinmek
Get out of: Kaçınmak
Get out of hand: Yoldan çıkmak, bozulmak
Get over: İyileşmek, aşmak
Get over: Atlatmak, üstesinden gelmek, başa çıkmak
Get rid of: Başından savmak, kurtulmak
Get through: Bitirmek, geçirmek, başarmak
Get to: Varmak, başlamak
Get up: Yataktan kalkmak
Give in: Teslim etmek, pes etmek, kabullenmek
Give off: Koku buhar çıkarmak, yaymak
Give out: Bitirmek, başarısız olmak, tükenmek
Give over: Vazgeçmek, çekilmek
Give rise to: Neden olmak, yol açmak
Give up: Bırakmak, vazgeçmek
Give up: Bırakmak
Go along with: Desteklemek, aynı görüşte olmak
Go around: Dolaşmak, gezinmek
Go away: Defolup gitmek, gitmek
Go back: Dönmek, geri gitmek
Go back on: Sözünde durmamak
Go bust: İflas etmek
Go by: Göre hareket etmek
Go down: Batmak, kötüleşmek
Go for: Çabalamak, gayret etmek, bulmak
Go in: Girmek, uymak
Go in for: Katılmak, yer almak, sınava girmek
Go into: Açıklamak
Go off: Ayrılmak
Go on: Devam etmek
Go on: İlerlemek, devam etmek
Go out: Modası geçmek
Go out: Dışarı çıkmak
Go over: Gözden geçirmek, ayrıntılar üzerinde durmak
Go round: Yeterince olmak, herkese yetmek
Go through: Acı çekmek, katlanmak, geçmek
Go through: Katlanmak, çekmek
Go through with: Yürütmek, tamamlamak
Go up: Yükselmek, patlamak
Go with: Uygun olmak, yakışmak
Grow up: Yetişkin olmak, büyümek
Grow up: Yetişkin olmak, büyümek
Hand in: Vermek, teslim etmek
Hang onto: Sıkıca tutmak
Hang over: Sıkıntı vermek, rahatsız etmek
Hang up: Telefonu kapatmak
Have to do with: İle alakası olmak, ilgisi olmak
Hit upon: İsabet etmek
Hold in: Tutmak, zapt etmek, sınırlamak
Hold on: Beklemek, tutmak
Hold out: Ümit vermek, vaat etmek
Hold up: Geciktirmek, durdurmak
Hurry up: Acele etmek
Iron out: Uzlaşmak, sorunu halletmek
Jack in: Bırakmak, terk etmek
Join in: Katılmak
Keep away: Uzak durmak, yaklaşmamak
Keep down: Tutmak, engellemek, zapt etmek
Keep in with: İyi geçinmek, anlaşmak
Keep off: Uzak tutmak, yaklaştırmamak
Keep off: Uzak tutmak, yaklaştırmamak
Keep on: Devam etmek, sürdürmek
Keep out: Uzak durmak, yaklaşmamak
Keep pace with: Ayak uydurmak
Keep up: Devam ettirmek, sürdürmek
Keep up with: Ayak uydurmak, yetişmek, aşık atmak
Kick out: Kovmak
Lay down: Kural koymak
Lay out: Düzenlemek, hazırlamak
Lead to: Sonuçlanmak
Lead to: Sonuçlanmak
Leave out: Karıştırmamak, dışında tutmak
Let down: Yüzüstü bırakmak, hayal kırıklığına uğratmak
Let down: Yüzüstü bırakmak
Let go: Bırakmak, serbest bırakmak
Let off: Ateşlemek, patlatmak
Let on: Açığa vurmak, belli etmek
Let out: Serbest bırakmak
Live up to: Uzlaşmak, uyuşmak
Lock up: Kilitlemek, hapsetmek
Look after: Göz kulak olmak, bakmak
Look after: Göz kulak olmak, bakmak
Look back: Geçmişe bakmak, geriye bakmak
Look back on: Geçmişe bakmak, geriye bakmak
Look down: Küçük görmek, değeri düşmek
Look down on: Küçük görmek, aşağılamak
Look for: Aramak
Look for: Aramak
Look forward to: Dört gözle beklemek
Look forward to: Dört gözle beklemek, sabırsızlanmak
Look into: İçeri bakmak, incelemek, yoklamak
Look on: Seyirci olmak
Look out: Dikkat etmek, bakmak
Look out for: Dikkat etmek, bakmak
Look over: Gözden geçirmek, incelemek
Look round: Aramak, bakınmak
Look through: İncelemek, -den bakmak
Look up: Sözlükte aramak, bakınmak,arayıp bulmak
Look up to: Saygı duymak, saygı göstermek
Make do: İdare etmek, yetinmek
Make for: E doğru gitmek, yürümek
Make out: Fark etmek, anlamak
Make over: Biçimini değiştirmek, dönüştürmek
Make sure: Emin olmak, sağlama almak
Make up: Oluşturmak, uydurmak
Make up: Oluşturmak, uydurmak
Make up for: Telafi etmek
Mark down: Ucuzlatmak, düşürmek
Mark up: Pahalandırmak, yükseltmek
Miss out: Atlamak
Mistake for: Yanlış yapmak , yanılmak
Mix up: Karıştırmak, yanılmak
Nod off: Uyuklamak, pineklemek
Open up: Söz açmak, açılmak
Pan out: Sonuç vermek, başarmak
Pass away: Vefat etmek, ölmek
Pass on: İletmek, transfer etmek, aktarmak
Pass over: Görmezden gelmek
Pay back: Acısını çıkarmak, öcünü almak, geri ödemek
Pay for: Ödemek, karşılığını ödemek
Pay for: Bir şeyin parasını ödemek
Pick out: Seçmek
Pick up: Yerden kaldırmak, almak, kaldırmak
Pick up: Toplamak, almak
Pin down: Mecbur etmek, zorunlu kılmak
Play back: Banttan çalmak, kayıttan dinlemek
Play down: Önemsememek
Play out: Tükenmek, bitirmek
Play up: Vurgulamak, üzerinde durmak
Point out: Belirtmek, işaret etmek, göstermek
Pull down: Sağlığını bozmak, yok etmek
Pull off: Başarmak, elde etmek
Pull out: Çekip çıkarmak, dışarı çekmek
Pull out of: Bırakmak, terk etmek
Pull over: Arabayı kenara çekmek
Pull through: Şifa bulmak, iyileşmek
Pull up: Durmak, sağa çekmek
Push on: İlerlemek
Put across: Taşımak, iletmek, götürmek
Put away: Kenara koymak, biriktirmek, kaldırmak
Put back: Engel olmak, geciktirmek
Put down: Rezil etmek, fırçalamak
Put forward: Öne sürmek, iddia etmek
Put in: Katmak, ilave etmek, eklemek
Put in for: Ricada bulunmak
Put off: Ertelemek
Put on: Giymek, takmak
Put on: Giymek, takmak
Put out: Söndürmek
Put out: Söndürmek
Put out of: Dışında bırakmak, hariç bırakmak
Put over: Ertelemek, tecil etmek
Put pressure on: Baskı yapmak, sıkıştırmak
Put through: Telefonu bağlamak, bağlamak
Put through: Telefonu bağlamak, bağlamak
Put up: Misafir etmek, ağırlamak
Put up with: Katlanmak, dayanmak, tahammül etmek
Related to: Ait , ile ilgili
Rely on: Güvenmek, dayanmak
Rip off: Kazıklamak, soymak
Round off: Tamamlamak, sonunu iyi bitirmek
Round up: Toplamak, kuşatmak
Rule out: Kabul etmemek, çıkarmak, almamak
Run down: Kötülemek, küçük düşürmek
Run in: Uğramak
Run off: Kaçmak, firar etmek
Run on: Devam etmek, ilerlemek
Run out: Bitirmek, tüketmek
Run out: Bitirmek, tüketmek
Run out of: Kalmamak , tükenmek
Run over: Ezmek, üstünden geçmek
Run through: Ayrıntılar üzerinde durmak
Run up: Birden artmak, borcu artmak
Run up against: Karşılaşmak
See through: İç yüzünü anlamak
See to: İlgilenmek, icabına bakmak
Send for: Çağırtmak, getirtmek
Send out: Yaymak, göndermek, yollamak
Send up: Dalga geçmek, kafa bulmak
Set about: Girişmek, koyulmak, başlamak
Set back: Geciktirmek, engellemek
Set in: Başlamak, girişmek, koyulmak
Set off: Ateşlemek, başlatmak
Set on: Saldırtmak
Set out: Yola çıkmak, başlamak, koyulmak
Set up: Kurmak, oluşturmak
Show off: Gösteriş yapmak, hava atmak
Show up: Ortaya çıkmak, ortaya koymak, yüz göstermek
Sink in: Kafasına girmek, anlaşılmak
Slip up: Hata yapmak, yanılmak, sürçmek
Slow down: Yavaşlamak, yavaşlatmak
Soak up: Sünger gibi emmek
Sort out: Ayırmak, seçip ayırmak, sınıflandırmak
Speak up: Sesini yükseltmek
Stand by: Destek olmak, yardım etmek, askıya almak
Stand in for: Yerine çalışmak, vekâlet etmek
Stand out: Göze çarpmak, öne çıkmak
Stand up to: Göğüs germek, karşı koymak
Step down: İstifa etmek
Step up: Artmak, çıkmak, yükselmek
Stick up for: Desteklemek, savunmak
Take after: Çekmek, benzemek
Take away: Götürmek, alıp götürmek
Take back: Sözünü geri almak
Take care of: İlgilenmek, özen göstermek
Take down: Not etmek, yazmak
Take in: Anlamak
Take into account: Dikkate almak, göz önüne almak
Take leave of: Tatile gitmek, veda etmek
Take off: Çıkarmak, havalanmak
Take off: Havalanmak, kalkmak, çıkartmak
Take on: İş almak, üslenmek
Take out: Çıkmak, çıkarmak, yormak, çekmek.
Take over: Devralmak, üstlenmek
Take over: Devralmak, üstlenmek
Take place: Vuku bulmak, olmak
Take to: Götürmek, gitmek, çıkmak
Take up: Meşgul olmak
Talk over: Tartışmak, görüşmek
Tell off: Azarlamak, Ağzının payını vermek
Think over: Derin derin düşünmek
Throw out: Dışarı atmak, çıkarmak
Throw up: Kusmak, istifra etmek
Tick off: Azarlamak, paylamak
Tie in with: İle alakası olmak, ilgisi olmak
Track down: Araştırmak, aramak
Try on: Denemek (elbise), prova etmek
Try on: Denemek
Try out: Denemek
Turn away: Kovmak, defetmek, geri çevirmek
Turn back: Geri dönmek, gerilemek
Turn down: Reddetmek, kabul etmemek
Turn in: Geri teslim etmek
Turn into: Dönüştürmek, dönüşmek
Turn off: Kapatmak
Turn off: Kapatmak
Turn on: Açmak (radyo vs.), çevirmek
Turn on: Açmak
Turn out: Olmak, sonuçlanmak
Turn over: Düşünüp taşınmak
Turn up: Çıka gelmek, ortaya çıkmak
Turn up: Çıka gelmek, ortaya çıkmak
Turn upon: Saldırmak, bağlı olmak
Use up: Harcamak, bitirmek, tüketmek
Wait for: Beklemek
Wait on: Hizmet etmek, servis yapmak
Wait up: Yatmayıp beklemek
Wake up: Uyanmak, uyandırmak
Wake up: Uyanmak, uyandırmak
Walk away: Çekip gitmek , ayrılmak
Watch out: Dikkat etmek, dikkatli olmak
Watch out: Dikkat etmek, dikkatli olmak
Watch out for: Dikkat etmek, dikkatli olmak
Wear off: Yavaş yavaş azalmak, aşındırmak
Wear out: Eskitmek, yormak
Win over: İkna etmek, dostluğunu kazanmak
Wipe out: Yok etmek, silip temizlemek
Work out: Çözmek (problem), çalışma yapmak
Wrap up: Sarmak, sarıp sarmalamak
Write down: Not almak
Write off: Silmek (borç), iptal etmek
Write up: Hikâyesini yazmak, kaleme almak
Zonk out: Hemen uykuya dalmak
TIPDIL Kelime Listeleri
Garanti Sistemimiz

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Ücret İadeli Eğitim Modeli
% 100 Başarı Garantili Eğitim
Eğitim Sistemimiz

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Ders
Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Önce Tüm Sistemi Keşfet!
Hedeflediğiniz Skora Ulaşamazsanız
Ödediğiniz Ücretin Tamamını İade Ediyoruz!
Ücretsiz Üye Ol & Dene
İletişim Merkezi (09.00-22.00)

Çağrı Merkezi: 0(850) 302 6 715
Telefon: 0(312) 911 37 15
WhatsApp: 0(546) 855 0 715
E-posta: destek(@)uzmandil(.)com
Adres: Hacettepe İvedik OSB. Teknokenti 1368. Cadde No.61, 4. Kat Ofis No: 32 İvedik / ANKARA

UzmanDil Ailesi